Personal blog of František Řezáč

Please notice that you need to have XSLT processing enabled browser for pages to display properly. If you can read this, your browser is NOT XSLT enabled or some plugin/extension/addon (for example NoScript) is blocking the processing. Pages are still fully functional but user experience is highly degraded.

František Řezáč - osobní blog

Upozorňuji, že tyto stránky vyžadují prohlížeč podporující technologii XSLT. Pokud čtete tyto řádky, váš prohlížeč tuto technologii NEPODPORUJE, nebo nějaký plugin/rozšíření/addon (jako například NoScript) tuto technologii blokuje. Stránky budou plně funkční, ale velmi strohé a uživatelsky nepřívětivé.

Blog