YubiKey a U2F jsou jedny z nejlepších věcí, které se staly v počítačové bezpečnosti posledních let. Je to čipová karta a zároveň usb čtečka v balení, které se zcela schová do usb portu (verze nano). Nijak tedy nevyčnívá a je možné ho třeba v notebooku prostě nechat jako takovou simku na které máte hardwarově chráněné všechny svoje kryptografické klíče, protože tahle titěrnost zvládá prakticky všechny standardizované bezpečnostní technologie. Jeho využití je ve skutečnosti tak široké, že nastavit ho v plném rozsahu je vlastně dost práce. Proto tady nechám svoje poznámky z takového nastavování v Debian Jessie, může to někomu pomoct.

POZOR!!! Toto jsou opravdu pouze poznámky a rozcestník odkazů. Nejedná se o doslovný návod a v žádném případě jej tak nepoužívejte, pokud zcela nerozumíte popsané problematice. Počítačová bezpečnost na této úrovni je velmi ostrý nástroj se kterým se můžete šeredně pořezat. Tím nemyslím jen potenciální bezpečnostní díry, ale třeba také lock-out z vlastního systému!

Prerekvizity

sudo apt-get install pcscd pcsc-tools opensc

Yubico personalization tool

Je potřeba inicializovat token do správného usb módu. Není potřeba celý GUI nástroj, stačí jen verze s command line interface.

sudo apt-get install libusb-dev
wget https://developers.yubico.com/yubico-c/Releases/libyubikey-1.13.tar.gz # lib je potreba pro build personalisation tool
tar tar -xf libyubikey-1.13.tar.gz
cd libyubikey-1.13
./configure
make check
sudo make install
cd ..
wget https://developers.yubico.com/yubikey-personalization/Releases/ykpers-1.17.3.tar.gz
tar -xf ykpers-1.17.3.tar.gz
cd ykpers-1.17.3/
./configure
make
sudo make install
sudo ./ykpersonalize -m 6 # Nastav token do modu OTP+U2F+CCID

V Debian Jessie je pro YubiKey 4 potřeba updatovat seznam známých zařízení libccid:

sudo vim /etc/libccid_Info.plist
<key>ifdVendorID</key>
<array>
+  <string>0x1050</string>
+  <string>0x1050</string>
+  <string>0x1050</string>
+  <string>0x1050</string>
...
<key>ifdProductID</key>
<array>
+  <string>0x0407</string>
+  <string>0x0406</string>
+  <string>0x0405</string>
+  <string>0x0404</string>
...
<key>ifdFriendlyName</key>
<array>
+  <string>Yubico Yubikey 4 OTP+U2F+CCID</string>
+  <string>Yubico Yubikey 4 U2F+CCID</string>
+  <string>Yubico Yubikey 4 OTP+CCID</string>
+  <string>Yubico Yubikey 4 CCID</string>
sudo service pcscd restart

Výchozí bod

opensc-tool --list-readers
# Detected readers (pcsc)
Nr. Card Features Name
0  Yes       Yubico Yubikey NEO OTP+U2F+CCID 00 00
piv-tool -n
Using reader with a card: Yubico Yubikey NEO OTP+U2F+CCID 00 00
PIV-II card
pcsc_scan
Reader 0: Yubico Yubikey NEO OTP+U2F+CCID 00 00
 Card state: Card inserted,
 ATR:
 ...
Possibly identified card (using /usr/share/pcsc/smartcard_list.txt):
    YubiKey NEO (PKI)
    http://www.yubico.com/
pkcs15-tool -D
Using reader with a card: Yubico Yubikey NEO OTP+U2F+CCID 00 00
PKCS#15 Card [PIV_II]:
    Version    : 0
    Serial number : 00000000
    Manufacturer ID: piv_II
    Flags     :

PIN [PIV Card Holder pin]
    Object Flags  : [0x1], private
...
yubico-piv-tool -a status
CHUID: No data available
CCC:  No data available
PIN tries left: 3

U2F

Setup U2F v linuxu

sudo vim /etc/udev/rules.d/70-u2f.rules
# this udev file should be used with udev 188 and newer
ACTION!="add|change", GOTO="u2f_end"

# Yubico YubiKey
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="1050", ATTRS{idProduct}=="0113|0114|0115|0116|0120|0402|0403|0406|0407|0410", TAG+="uaccess"

# Happlink (formerly Plug-Up) Security KEY
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="2581", ATTRS{idProduct}=="f1d0", TAG+="uaccess"

# Neowave Keydo and Keydo AES
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="1e0d", ATTRS{idProduct}=="f1d0|f1ae", TAG+="uaccess"

# HyperSecu HyperFIDO
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="096e|2ccf", ATTRS{idProduct}=="0880", TAG+="uaccess"

# Feitian ePass FIDO
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="096e", ATTRS{idProduct}=="0850|0852|0853|0854|0856|0858|085a|085b", TAG+="uaccess"

# JaCarta U2F
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="24dc", ATTRS{idProduct}=="0101", TAG+="uaccess"

# U2F Zero
KERNEL=="hidraw*", SUBSYSTEM=="hidraw", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="8acf", TAG+="uaccess"

LABEL="u2f_end"

PIV

Info

PIV applet AID: a000000308

The default PIN code is 123456. The default PUK code is 12345678.

The default 3DES management key (9B) is 010203040506070801020304050607080102030405060708.

The following key slots exists:

 • 9A, 9C, 9D, 9E: RSA 1024, RSA 2048, or ECC secp256r1 keys (algorithms 6, 7, 11 respectively).

 • 9B: Triple-DES key (algorithm 3) for PIV management.

The maximum size of stored objects is 2025/3049 bytes for current versions of YubiKey NEO and YubiKey 4, respectively.

Currently all functionality are available over both contact and contactless interfaces (contrary to what the specifications mandate).

Sloty v YubiKey NEO

 • Slot 9a: PIV Authentication
 • Slot 9c: Digital Signature
 • Slot 9d: Key Management
 • Slot 9e: Card Authentication

Yubico PIV tool

sudo apt-get install libssl-dev libpcsclite-dev
wget https://developers.yubico.com/yubico-piv-tool/Releases/yubico-piv-tool-1.4.2.tar.gz
tar -xvf yubico-piv-tool-1.4.2.tar.gz
cd yubico-piv-tool-1.4.2
./configure
make # vysledek v tool/
sudo make install
sudo ldconfig -v

Inicializace klíče

yubico-piv-tool -a change-pin # pin i puk nejsou ty same, jako treba pro gpg, je nutne je nastavit samostatne.
yubico-piv-tool -a change-puk
yubico-piv-tool -s 9a -o public_key.pem --touch-policy=always -a generate
yubico-piv-tool -s 9a -i public_key.pem -o certificate.pem -S '/CN=Frantisek Rezac/OU=individual/O=calavera.info/' -a verify -a selfsign
yubico-piv-tool -s 9a -i certificate.pem --touch-policy=always -a import-certificate
pkcs15-tool --list-keys # Pro zjisteni ID klice
pkcs15-tool --read-ssh-key <ID klice>
echo <ssh-rsa ...> >> ~/.ssh/authorized_keys # pro pouziti PIV pro SSH login

Ověření informací v certifikátu

pkcs15-tool --list-certificates # pro zjisteni ID certifikatu
pkcs15-tool --read-certificate <ID certifikatu> # Ulozit vystup do certificate.pem
openssl x509 -in certificate.pem -text -noout

Alternativní generování klíče pomocí OpenSSL na počítači

openssl genpkey -algorithm RSA -out private_key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
openssl rsa -pubout -in private_key.pem -out public_key.pem
yubico-piv-tool -s 9a --touch-policy=always -i private_key.pem -a import-key
# zbytek stejny jako pri generovani na karte

Alternativní generování klíče pomocí piv-tool/OpenSSL na YubiKey (experimentální)

echo -n 01:02:03:04:05:06:07:08:01:02:03:04:05:06:07:08:01:02:03:04:05:06:07:08 > admin.key
export PIV_EXT_AUTH_KEY=/home/calavera/admin.key
piv-tool --genkey 9A:07 --admin A:9B:03 --out ./9a-public

export PIV_9A_KEY=/home/calavera/prace/passwords/yubikey-info/9a-public
openssl
engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib/engines/engine_pkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre NO_VCHECK:1 -pre LIST_ADD:1 -pre LOAD -pre MODULE_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/opensc-pkcs11.so
req -engine pkcs11 -x509 -new -key slot_1-id_1 -keyform engine -out 9a-x509.pem -text
req -engine pkcs11 -pubkey -new -key slot_1-id_1 -keyform engine -out 9a-public.pem -text

SSH

Buď v ~/.ssh/config

PKCS11Provider /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so

nebo jako parametr příkazové řádky

-I /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so

PAM

man pam_pkcs11
sudo apt-get install libpam-pkcs11
sudo mkdir /etc/pam_pkcs11
zcat /usr/share/doc/libpam-pkcs11/examples/pam_pkcs11.conf.example.gz | sudo tee /etc/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf
sudo mkdir /etc/pam_pkcs11/cacerts /etc/pam_pkcs11/crls

sudo vim /etc/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf
pkcs11_module opensc {
  module = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so;
  cert_policy = signature;
  ...
}
...
use_mappers = openssh;

Test

sudo vim /etc/pam.d/sudo
%PAM-1.0
+auth sufficient pam_pkcs11.so debug
@include common-auth

Globálně

sudo vim /etc/pam.d/common-auth
# pam-auth-update(8) for details.
+auth  [success=3 default=ignore] pam_pkcs11.so
# here are the per-package modules (the "Primary" block)

Keyring

Side efekt zavedení PKCS11 PAM je, že se nemůže automaticky odemkdnout defaultní Gnome keyring pomocí login hesla. Ještě horší je, že se nějakou automagií po ručním otevření keyringu změní heslo keyringu na PIN (který se zadává na přihlašovací obrazovce místo hesla). Tohle funguje i opačně, tedy když se někdy v budoucnu člověk opět přihlásí heslem, změní se heslo keyringu z PINu na heslo.

GPG

Defaultně je v Debianu instalované GPG 1.x.x, které má omezení na RSA max 3072 bitů. Pro využití RSA 4096, kterého je schopný YubiKey 4, je potřeba instalovat GPG řady 2. Postup je pak asi stejný.

gpg --change-pin # GPG PIN i admin PIN neni ten samy jako u PIV, je potreba jej nastavit zvlast
gpg --card-edit >   admin > >   generate # PIN neni ten samy jako v PIV, je nutne >   # v pripade problemu "Not enough random bytes available.." dat ctrl+z a >   sudo find / -type f | xargs grep somerandomstring > /dev/null

GIT

V gitu je možné explicitně podepisovat commity pomocí GPG.

vim ~/.gitconfig
[user]
  ...
+  signingkey = <signing key id>
+[gpg]
+  program = gpg2
git commit -S -am 'signed commit'
git log --show-signature -1