Svaz militantních cyklistů

Jedna z mnoha o.p.s. založená nad ránem v hospodě po deseti pivech.

Zakládající deklarace

Skupina občanů České Republiky se proti své vůli ocitla ve válce. Vyjet na kole, jakožto dopravním prostředku, na velké části českého území znamená riskovat svůj život. Riskujeme svůj život pro své přesvědčení, že námi používaný dopravní prostředek je tím nejlepším, který je možno pro osobní dopravu použít. Neznečišťuje okolí zplodinami ani neobtěžuje hlukem, nezpůsobuje dopravní zácpy, nehyzdí ulice a v neposlední řadě přispívá ke zdraví a dobré kondici svého uživatele. Proto si myslíme, že by to měl být společensky nejpodporovanější druh osobní přepravy.

Při uplatňování tohoto přesvědčení se nedostáváme do rozporu pouze s jinými řadovými občany této republiky, ale i se členy ozbrojených složek státní moci, kteří často neváhají prosazovat zákonem daná pravidla i přesto, že jejich realizace v konkrétním případě jde proti zdravému rozumu a často také ohrožuje na životě (vykázání z jednosměrky či chodníku na čtyřproudou silnici). Zastáváme názor, že společenská a lidská pravidla neplatí pro jednotlivce, který je jimi ohrožen na zdraví nebo na životě a že tento má právo bránit se jim prostředky mimo jakékoli mantinely. Proto SMC VEŘEJNĚ DEKLARUJE PRO SVÉ ČLENY NEPLATNOST SILNIČNÍHO ZÁKONA I JINÝCH ZÁKONŮ A PRAVIDEL, včetně pravidla státního monopolu na fyzické násilí, jejichž uplatnění by člena ohrožovalo na zdraví a životě, nebo mu znemožňovalo prosadit své přesvědčení mezi ostatními občany (rozbít někomu držku).

Tato výjimka platí pouze pro záležitosti spojené s použitím kola jako dopravního prostředku a nesmí být použita proti chodcům, kteří aktivně neruší cyklistický provoz. Touto militantní cestou jsme se rozhodli vydat, protože nám nejde o vznešené ideály či abstrakní cíle, ale o každodenní problémy, které nemají obecnou podstatu, ale jsou spíše podružné a tudíž se musí řešit hlavně rychle a efektivně. Tento výjimečný stav bude zrušen poté, co členská základna usoudí, že ovzduší ve společnosti i její zákony dostatečně reflektují význam a přínosy cyklistické dopravy.

Žádost o členství

Ačkoli si tato iniciativa ze začátku nedělala nároky na rozšiřování členské základny mimo několik zasvěcených, začíná být o členství spontánní zájem. Do doby zprovoznění nějakého automatizovaného formuláře zasílejte požadavky o členství na kontakt uvedený v patičce se jménem a případně přezdívkou.

Zakládající členové

Řádní členové

Last update
201001160000