Softwarové inženýrství pro praxi

Na této stránce se nacházejí informace ke cvičením předmětu NSWI129 specifické pro skupiny, které vyučuje František Řezáč. Pro obecné informace o cvičení navštivte prosím hlavní stránky cvičení.

Komunikace

Email

Emaily posílejte na moji adresu uvedenou na hlavních stránkách předmětu a kdekoli v předmětu zprávy uveďte kód "SWI129" - zabráníte tím zařazení svého emailu mezi spam a email bude vyřizován prioritně. Pokud na email nedostanete odpověď do nejbližšího cvičení, urgujte prosím jeho vyřízení ústně.

Grupík

Informace do grupíku zadávám najednou, po větších dávkách (zadávání je poměrně časově náročné). Interně však mám stále aktuální seznam splněných povinností a docházky a pokud si nebudete něčím jistí, můžete se na mě obrátit emailem nebo během cvičení.

Docházkové listy (ze cvičení, kde jsem byl přítomen) jsou archivovány a pokud budete mít pocit, že údaje v grupíku nejsou správné, můžete je kdykoli reklamovat.

Semestrální práce

Odevzdání

Semestrální práci odevzdávejte ve formátu PDF s názvem podle následující formy (bez diakritiky, vše malými písmeny): YYYYMMDD-příjmení-jméno-verze-název práce.pdf, kde YYYYMMDD je datum prvního odevzdání práce. Verze může být zapsána libovolně, ale při textovém řazení musí zachovávat časovou posloupnost odevzdání jednotlivých verzí práce. Pro práce, které přišly před uveřejněním tohoto pokynu a neměly ve svém názvu verzi, byla zvolena verze "0.1"

Dodatečné úkoly

V případě nestandarního průběhu plnění povinností tohoto předmětu je dotyčný povinnen vypracovat některý z dodatečných úkolů. Mezi nestandarní průběh jsou počítány tyto situace:

Zadán může být jeden z následujících úkolů:

Každý případ nestadardního průběhu je řešen samostatně a konkrétní zadání závisí na dohodě s vyučujícím.

Důležité principy (co je hodnoceno)

Práce je zaměřena na procvičení obecných pravidel pro psaní technického textu, avšak s motivací vycházející z následného praktického použití. Je dobré mít na paměti následující konečné důsledky obecných principů:

Časté problémy

Poznámky k hodinám

1. 11. 2010

Téma
Architektura, design, konstrukce
Typ
Teoretické

Zápis z diskuzí: 17:20, 19:00.

Bude doplněno